Wednesday, January 21, 2009

Sekolah@MMU Perdana Pahang


Went to Pahang for 5days (15- 20 January 2009)
for Sekolah@MMU Perdana Pahang.

What is Sekolah@MMU?

Matlamat Program Sekolah@MMU adalah untuk menjadikan sekolah-sekolah terpilih sebagai ‘sekolah angkat’ MMU. Ini bertujuan untuk menjadikan sekolah tersebut sebagai pangkalan medan perkembangan ilmu IT dan Multimedia yang berpusat di MMU di samping membina hubungan dua hala antara sekolah dan IPT. Program ini juga bertujuan untuk berkongsi pengalaman sebagai mahasiswa bersama pelajar berkenaan IT dan Multimedia, program ini dapat membentuk kepimpinan kepada peserta delegasi Program Sekolah@MMU ini.

Secara dasarnya objektif program ini adalah

  • Menjadikan sekolah angkat MMU di negeri-negeri dan IPT sebagai pusat perhubungan perkembangan IT dan Multimedia dengan MMU.
  • Membina hubungan dua hala antara MMU dengan sekolah angkat MMU.
  • Membentuk kepimpinan di kalangan delegasi MMU dan membina ciri-ciri kepimpinan di kalangan para pelajar.
  • Mempromosikan MMU sebagai sebuah Universiti bertaraf ‘Multimedia Super Coridor (MSC)’ di Malaysia.
  • Menjadi landasan kepada perkembangan Malaysia sebuah negara berantaiekonomikan Teknologi Maklumat.
  • Memberi khidmat kaunseling terhadap para pelajar sekolah ke arah melanjutkan pelajaran serta peluang pekerjaan.
    http://sekolahmmu.com
Pics will be updated soon =)

No comments: